Phạm Lành Phong thuỷ

   Sau nhiều năm tư vấn phong thuỷ tôi gặp gỡ hằng trăm người GIÀU CÓ, tôi nhận ra họ có những nguyên tắc để đạt được sự giàu có. Họ ham học hỏi, giỏi ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế. Hơn nữa họ còn giỏi ứng dụng phong thuỷ vào cuộc sống. Với họ Phong thuỷ là CHÌA KHOÁ giúp họ chạm đến THÀNH CÔNG &THỊNH VƯỢNG vững bền. Nghiền ngẫm lịch sử & quan sát cuộc sống, tôi nhận ra: PHONG THUỶ chính là “MẬT PHÁP của NGƯỜI GIÀU”.

   Bạn cũng muốn biết “MẬT PHÁP” là gì? Ứng dụng thế nào vào cuộc sống khiến chúng ta Hạnh Phúc & Thành Công hơn? Tôi đã đúc kết và ghi lại bằng VIDEO. 

BLOG_NGHỀ PHONG THUỶ

LỊCH KHÍ TIẾT CA

LỊCH KHÍ TIẾT CA  Tháng giêng mùng 4 tiểu hàn (Tháng 1) 20 rét đậm (đại hàn) chớ bàn làm chi Tháng 2 mùng 4

Read More »