LỊCH KHÍ TIẾT CA

LỊCH KHÍ TIẾT CA 

Tháng giêng mùng 4 tiểu hàn (Tháng 1)

20 rét đậm (đại hàn) chớ bàn làm chi

Tháng 2 mùng 4 xuân thì (lập xuân)

Hai mươi vũ thuỷ vẫn kỳ mưa xa

Kinh chập mùng 6 tháng 3

Xuân phân 21 ới a ân tình

Tháng tư mùng 4 thanh minh

Mưa rào(Cốc vũ) hai mốt cóc vinh sấm rền

Tháng 5 mùng 6 hạ lên (lập hạ)

Hăm mốt tiểu mãn nắng bên duối vàng

Tháng 6 mùng 6 ngày mang (mang chủng)

21 hạ chí nắng càng thêm oi

Tháng 7 mùng 7 hăm hai

Tiểu thử, đại thử sớm mai sẵn sàng

Tháng 8 mùng 7 thu sang (lập thu)

23 sử thử ngỡ ngàng lòng ai

Tháng 9 mùng 8 nắng phai (bạch lộ)

Thu phân thì cũng 22 tháng này

Hàn lộ, sương giáng sưa nay

Mùng 9 – 2 4 vừa tày 10 trăng

Lập đông tuyết phủ, sương giăng

Tháng 1 mùng 7 mây chăng lưng đèo (Tháng 11)

Hăm hai tháng một hanh heo (tiểu tuyết)

Đại tuyết tháng chạp vừa theo 8 ngày (Tháng 12)

Giữa đông 21 tháng này

Niên niên nhật nguyệt vận xoay tuần hoàn 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *